Formulare angajatori

Nr. crt. Denumire formular Explicații
1. Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni Adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale

     Conform art.4 din OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii  este de 0,85%, aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), din actul normativ mai sus mentionat şi se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.