PROCEDURA DE DECONTARE A SUMELOR CATRE ANGAJATORI

 

In urma preluarii cererilor de restituire de la agentii economici certificatele  medicale   atasate sunt verificate de catre serviciul medical cu respectarea prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si a  Ordinului 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

Compartimentul de specialitate verifica:

     -  Concordanta dintre suportul de hartie si cel informatic;

     -  Exemplarul 2 al certificatelor medicale:  

1. dacă certificatul medical este vizat de plătitor;

2. dacă este completat corect de către angajator;

3. dacă este calculat corect concediul medical din punct de vedere al bazei de calcul, al numărului de zile, a mediei zilnice, al calculelor matematice şi al zilelor lucrătoare care stau la baza sumei solicitate; 

     -  Cererile de restituire dupa verificare sunt aprobate la plată, prin programul informatic „ SIUI”

     -  În situaţia constatarii unor erori se intocmeste un Referat de respingere care este trimis angajatorului în vederea corectării lor si depunerii de declaratii rectificative 112.

 

 

In atenția angajatorilor care depun declarații pentru concedii și indemnizații 

 

 

În baza art. IV din OUG 158/2005 cu modificările și completările ulterioare,   facem următoarele precizări:

- sumele  respinse la plată pentru care angajatorii nu au depus o nouă cerere de restituire pot fi solicitate după remedierea cauzelor înscrise în referatul de refuz, până la data de 31 decembrie 2021. Cererea de recuperare se depune după depunerea declarațiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele solicitate;

- începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere şi de depunere a cererilor de restituire însoţite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării;

- SUMELE ÎNSCRISE ÎN CERERILE DE RESTITUIRE ÎNREGISTRATE LA CASELE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, ÎN AFARA TERMENELOR PREVĂZUTE MAI SUS SE RESPING DEFINITIV LA PLATĂ ȘI NU SE DECONTEAZĂ DIN BUGETUL FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE."