Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş este institutie publică autonomă de interes local, cu personalitate juridică, cu statut şi buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care gestioneaza Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sanatate, cu respectarea normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigurand functionarea sistemului de asigurări de sanatate la nivel judetean.

     Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş reprezinta interesele asiguratilor sai în numar de 425.549, la o populatie a judetului de 510.510 locuitori, cu un grad de urbanizare de 54%. A luat fiinta în data de 01.01.1999, iar din data de 8 martie 2000, institutia functioneaza în sediul propriu situat în municipiul Baia Mare, pe str. Dr. Gheorghe Bilaşcu, nr. 22A.

     Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş îşi dedică întreaga activitate în slujba asiguraţilor sai ale caror contributii le gestioneaza cu maxima responsabilitate, conform normelor în vigoare şi reprezinta asiguratii în relatia cu furnizorii de servicii medicale şi medicamente. Putem fi contactati de catre asigurati nostrii la telefonul cu apelare gratuita din reteaua Romtelecom TelVerde 0800 800 971 0800 800 971.

      Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş este o institutie deschisa pentru a colabora pe termen lung cu toti factorii implicati activ în domeniul sănătăţii pentru promovarea calitatii la costuri minime.