IN ATENTIA ANGAJATORILOR – RECUPERARE SUME CONCEDII MEDICALE 

 

      

          In conformitate cu prevederile Art. 2 din ORDIN  Nr. 15/2018/1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator  sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ – teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centalizator al carui  model este prevazut in anexa nr.1 la actul normativ  mai sus amintit.

 

          Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.

 

        Pentru recuperarea sumelor   angajatorul depune la casa de asigurari de sanatate un dosar cu urmatoarele acte:

          - solicitarea scrisa (cerere de restituire) conform modelului prevazut in prevazut in anexa nr.10  la actul normativ  mai sus amintit;

          -  exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical; 

          -  centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevazut in anexa nr.1 la actul normativ  mai sus amintit.

Atenţie !

          Cererea de restituire va conţine în mod obligatoriu şi următoarele elemente:

             - contul de bancă în care se va efectua plata , în cazul agenţilor economici;

             - contul de trezorerie în cazul instituţiilor bugetare;

             - numărul de telefon al angajatorului;

             - persoana de contact.

 

 

Fișiere atașate

ANEXA 10 - Cerere angajator recuperare sume.docx adeverinta salariat.pdf ANEXA 7 ADEVERINTA ZILE CM.docx