IN ATENTIA ANGAJATORILOR – RECUPERARE SUME CONCEDII MEDICALE 

 

        CAS Maramures are perioada de  preluare a cererilor de restituire in  intervalul 15 - 30 a fiecarei luni.

          In conformitate cu Art. I alin. 3 si alin. 9 din Ordinul 130/351/18.02.2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr.60/82/2006, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator  sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ – teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical insotit de centalizator al carui  model este prevazut in anexa nr.5 la actul normativ  mai sus amintit.

 

          Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.

 

        Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii,  angajatorul depune la casa de asigurari de sanatate un dosar cu urmatoarele acte:

          - solicitarea scrisa conform modelului prevazut in anexa 4 din Ordinul 130/351/2011;

          -  exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical; 

          -  centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevazut in anexa nr.5 din Ordinul 130/351/2011;

          -  dovada achitarii contributiei ( Fisa sintetica totala sau certificat de atestare fiscala);

 

Atenţie !

          Cererea de restituire va conţine în mod obligatoriu şi următoarele elemente:

             - contul de bancă în care se va efectua plata , în cazul agenţilor economici;

             - contul de trezorerie în cazul instituţiilor bugetare;

             - numărul de telefon al angajatorului;

             - persoana de contact

 

 

Fișiere atașate

adeverinta.pdf adeverinta salariat.pdf