Acte necesare pt.asigurare concedii medicale – PERS.FIZICE (lit. e-maternitate-ingrijire copil bolnav pana la 7 ani)


- contractul de asigurare sociala de la  Oficiul  judetean de Pensii
- situatia “Documente asigurat “eliberata de Oficiul  judetean de  Pensii
- comunicare de modificare  a contractului de asigurare sociala de la Pensii
- Adeverinta stagiul de cotizare de la Pensii (de unde sa reiasa cotizarea inainte de 01.01.2006)
- adeverinta de la Directia Muncii (din care sa rezulte perioada in care persoana respectiva s-a aflat pentru cresterea  copilului pana la 2 ani)
- copie dupa certificatul de nastere al copilului
- declaratie de la persoana  pt. care s-a eliberat CM( pt.copil bolnav), ca nu beneficiaza concomitent si celalalt parinte de CM
- copie dupa actul de identiate
- declaratie de asigurare pt. concedii medicale intocmita la CAS-MM
- contract de asigurare de sanatate  PF cu CAS-MM


OBS.
-    foaia de boala se depune la CAS-MM pana cel mai tarziu in data  de 5
     a lunii urmatoare pt. luna anterioara (art.36 din OUG 158/2005)
- stagiul minim de cotizare este de o luna realizata  în ultimele 12 anterioare lunii pentru care se acordă certificat medical
-  termenul de plata a contributiilor pt. conc. si indemnizatii ( 0.85%) este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pt. care se datoreaza plata(art.10 din Ord.60/32/2006), iar pt. neachitarea la termenul  de scadenta se percep majorari de intarziere
- dreptul la conc. si indemnizatii este conditionat de plata contributiei pt.concedii si indemnizatii(art.9 din Ord.60/32/2006)


Acte necesare pt.asigurare concedii medicale – PFA; II;
 
- decizie/declaratie  de impunere cu venitul estimat pe anul in curs de la Finante   ( pe baza careia s-a calculat impozitul anticipat)  cu nr.de inregistrare, stampila si semnatura inspectorului
- daca  persoana respectiva a fost asigurata pentru concedii medicale din anul 2006
sau 2007, sunt necesare deciziile de impunere pentru regularizare cu :
        -venitul realizat pe anul 2006
        -venitul estimat pe anul 2007
        -venitul realizat pe anul 2007
     
      -    copie dupa actul de identitate
      -    declaratie de asigurare pt.concedii medicale intocmita la CAS-MM
      -    comunicare de modificare a oricaror elemente care au dus la calculul
           contributiei din declaratia de asigurare initiala pt.conc. si indemniz.       
           in termen de 30 zile
     -    contractul de asigurare cu CAS-MM
          

OBS.
-foaia de boala se depune la CAS-MM pana cel mai tarziu in data  de 5 a lunii urmatoare pt. luna anterioara (art.36 din OUG 158/2005)
- stagiul minim de cotizare este de o luna realizata  în ultimele 12 anterioare lunii pentru care se acordă certificat medical
- termenul de plata a contributiilor pt. conc. si indemnizatii ( 0.85%) este           pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pt. care se datoreaza plata(art.10 din Ord.60/32/2006), iar pt. neachitarea la termenul  de scadenta se percep majorari de intarziere
- dreptul la conc. si indemnizatii este conditionat de plata contributiei pt.concedii si indemnizatii (art.9 din Ord.60/32/2006)

Acte necesare pt.asigurare concedii medicale-
ASOCIAT UNIC;  COMANDITARI SAU ACTIONARI


- declaratie de asigurare sociala de la Oficiul  judetean de  Pensii
- situatia “Documente asigurat “eliberata de Oficiul  judetean de  Pensii
- comunicare de modificare  a declaratiei  de asigurare sociala de la Pensii
- declaratie pe proprie raspundere ca este asociat unic
- copie dupa actul de identitate
- declaratie  de asigurare pt.concedii medicale intocmita la CAS-MM
- contractul de asigurare de sanatate  cu CAS-MM

OBS.
-    foaia de boala se depune la CAS-MM pana cel mai tarziu in data  de 5
     a lunii urmatoare pt. luna anterioara (art.36 din OUG 158/2005)
- stagiul minim de cotizare este de o luna realizata  în ultimele 12 anterioare lunii pentru care se acordă certificat medical
- termenul de plata a contributiilor pt. conc. si indemnizatii ( 0.85%) este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pt. care se datoreaza plata(art.10 din Ord.60/32/2006), iar pt. neachitarea la termenul  de scadenta se percep majorari de intarziere
- dreptul la conc. si indemnizatii este conditionat de plata contributiei pt.concedii si indemnizatii(art.9 din Ord.60/32/2006)


Acte necesare pt. preluarea in plata de catre C.A.S.-MM
                       -salariati cu contract de munca pe perioada determinata

- copie dupa contractul de munca pe perioada determinata in conformitate cu originalul ( de la angajator)
- decizia de incetare/supendare  a contractului de munca pe perioada determinata(cu specificarea articolului din Codul Muncii)-art. 56, lit. i
- copii xerox dupa  Certificatele de Concediu Medical anterioare expirarii contractului individual de munca , de la angajator , cu acelasi cod diagnostic,in caz de incapacitate temporara de munca sau sarcina si lauzie ( pt. continuitatea perioadei de foaie de boala)
- adeverinta de la angajator cu veniturile brute luate pentru  calculul  mediei zilnice din  certificatele de Concedii medicale anterioare  (reprezentand baza de calcul a indemnizatiei),respectiv anterior expirarii Contractului Individual de Munca ,
- copie dupa actul de identitate

- modalitatea de plata : mandat postal sau Codul IBAN  al contului personal (extras de cont)

OBS.
-    foaia de boala se depune la CAS-MM pana cel mai tarziu in data  de 5
     a lunii urmatoare pt. luna anterioara (art.36 din OUG 158/2005) impreuna cu cererea de solicitare a indemnizatiei pentru concediu medical 


Acte necesare pt. preluarea in plata de catre CAS-MM

-salariati de la firme care isi inceteaza activitatea prin:
 divizare,fuziune,dizolvare,reorganizare,lichidare,reorganizare
  judiciara,lichidare judiciara,faliment

     -salariati de la firme care isi suspenda activitatea temporar 
                                                    (art.32 din OUG 158/2005)
                                                    (art.93 din Ord.60/32/2006)
- Actul oficial care atesta incetarea/suspendarea  activitatii de la Registrul Comertului -incheierea judecatorului sindic in original, hotararea AGA definitive(lichidare-dizolvare)
- copie de pe certificatul de incheiere privind radierea din  Reg. Comertului(lichidare-dizolvare)
- confirmarea scrisa a expirarii valabilitatii sau a anularii autorizatiei de functionare ori a autorizatiei de libera practica(suspendare temporara)
- Proces verbal de insolvabilitate incheiat de unitatile fiscale teritoriale(faliment)
- copie de pe Contractul individual de munca
- decizia de incetare/suspendare  a contractului  individual de munca emisa de angajator (cu specificarea articolului din Codul Muncii)
- copie xerox dupa primul Certificat Medical  de la unitate cu acelasi cod diagnostic
(pt. continuitatea perioadei de foaie de boala)
- adeverinta de la angajator cu veniturile  brute  aferente bazei de calcul a mediei zilnice din Certif Medical  anterior depus de firma
- copie dupa actul de identitate
- modul de plata :mandat postal sau ct – codul  IBAN  de pe extras de cont  de la banca

OBS.
-    foaia de boala se depune la CAS-MM pana cel mai tarziu in data  de 5
     a lunii urmatoare pt. luna anterioara (art.36 din OUG 158/2005)
- stagiul minim de cotizare este de o luna realizata  în ultimele 12 anterioare lunii pentru care se acordă certificat medical