Fișiere atașate

plati personal contractual luna decembrie.xls Plati medicamente in 12.12.2019 - 2.xls Plati medicamente in 12.12.2019 - 1.xls PLATI CESIUNI 17 decembrie 2019.xlsx Plati medicamente in 17.12.2019.xls Plati medicamente in 18.12.2019.xls PLATI CESIUNI 18 decembrie 2019.xlsx plati personal contractual noiembrie 2019.xls PLATI CESIUNI 25 noiembrie 2019.xlsx PLATI CESIUNI 5 decembrie 2019.xlsx Plati medicamente in 05.12.2019.xls PLATI CESIUNI 6 decembrie 2019.xlsx Plati medicamente in 06.12.2019.xls Plati medicamente in 12.12.2019.xls PLATI CESIUNI 12 decembrie 2019.xlsx Plati medicamente in 25.11.2019.xls Plati medicamente in 22.11.2019 PNS.xls Plati medicamente in 22.11.2019 onco cv.xls Plati medicamente in 22.11.2019.xls PLATI CESIUNI 22 noiembrie 2019.xlsx PLATI CESIUNI 8 noiembrie 2019.xlsx Plati medicamente in 08.11.2019 - 1.xls Plati medicamente in 08.11.2019.xls Plati medicamente in 14.10.2019.xls PLATI CESIUNI 14 octombrie 2019.xlsx Plati medicamente in 11.10.2019 - 1.xls PlatI medicamente in 11.10.2019.xls PLATI CESIUNI 11 octombrie 2019.xlsx PLATI CESIUNI 8 octombrie 2019.xlsx Plati medicamente in 08.10.2019.xls Plati medicamente in 24.10.2019 - 2.xls Plati medicamente in 24.10.2019 - 1.xls Plati farmacii in 24.10.2019.xls PLATI CESIUNI 24 octombrie 2019.xlsx plati personal contractual luna octombrie 2019.xls PLATI CESIUNI 31 octombrie 2019.xlsx Plati medicamente in 31.10.2019.xls Plati medicamente in 30.09.2019.xls PLATI CESIUNI 30 septembrie 2019.xlsx plati personal contractual luna septembrie 2019.xls Plati medicamente in 25.09.2019 - 2.xls Plati medicamente in 25.09.2019 - 1.xls Plati medicamente in 25.09.2019.xls PLATI CESIUNI 25 sept 2019.xlsx PLATI CESIUNI 13 AUGUST 2019.xlsx Plati medicamente in 13.08.2019.xls plati personal contractual luna august 2019.xls Plati medicamente in 28.08.2019 - 2.xls Plati medicamente in 28.08.2019 - 1.xls Plati medicamente in 28.08.2019.xls PLATI CESIUNI 28, 29 AUGUST 2019.xlsx Plati medicamente in 29.08.2019.xls Plati medicamente in 13.09.2019 - 2.xls Plati medicamente in 13.09.2019 - 1.xls Plati medicamente in 13.09.2019.xls PLATI CESIUNI 13 sept 2019.xlsx Plati medicamente in 13.08.2019 - 1.xls Plati medicamente in 13.08.2019 - 2.xls PLATI CESIUNI PENSIONARI 40 31 IULIE 2019.xlsx Plati medicamente in 31.07.2019 pens 40.xls PLATI CESIUNI 26 iulie 2019 programe,teste.xlsx Plati medicamente in 26.07.2019.xls plati personal contractual luna iulie 2019.xls Plati medicamente in 26.07.2019 -1.xls Plati medicamente in 26.07.2019-1.xls Plati medicamente in 26.07.2019-3.xls Plati medicamente in 26.07.2019-4.xls PLATI CESIUNI iulie 2019 unice,u-cv,pens.50.xlsx Plati medicamente in 15.07.2019 - 2.xls Plati medicamente in 15.07.2019 - 1.xls Plati medicamente in 15.07.2019.xls Plati medicamente in 07.06.2019-3.xls Plati medicamente in 07.06.2019-2.xls Plati medicamente in 07.06.2019-1.xls Plati medicamente in 07.06.2019.xls PLATI CESIUNI iunie 2019 unice,u-cv,pens.50.xlsx Plati medicamente in 24.06.2019-1.xls Plati medicamente in 24.06.2019.xls Plati medicamente in 21.06.2019.xls PLATI CESIUNI iunie 2019 programe , teste, Pensionari 40.xlsx Plati medicamente in 27.06.2019 - 1.xls Plati medicamente in 27.06.2019.xls plati personal contractual luna iunie 2019.xls Plati medicamente in 17.01.2019.xls Plati medicamente in 17.01.2019-1.xls Plati medicamente in 17.01.2019-2.xls Plati medicamente in 18.01.2019.xls Plati medicamente in 18.01.2019-1.xls Plati medicamente in 18.01.2019-2.xls plati personal contractual ianuarie 2019.xls Plati medicamente in 14.02.2019.xls Plati medicamente in 14.02.2019-1.xls Plati medicamente in 14.02.2019-2.xls Plati medicamente in 22.02.2019.xls Plati medicamente in 22.02.2019-1.xls Plati medicamente in 22.02.2019-2.xls plati personal contractual februarie 2019.xls Plati medicamente in 15.03.2019.xls Plati medicamente in 15.03.2019-1.xls Plati medicamente in 15.03.2019-2.xls Plati medicamente in 21.03.2019.xls Plati medicamente in 21.03.2019-1.xls Plati medicamente in 21.03.2019-2.xls plati personal contractual luna martie 2019.xls Plati medicamente in 29.03.2019.xls Plati medicamente in 29.03.2019 - 1.xls Plati medicamente in 29.03.2019 - 2.xls Plati medicamente in 29.03.2019 - 3.xls Plati medicamente in 12.04.2019-2.xls Plati medicamente in 12.04.2019-1.xls Plati medicamente in 12.04.2019.xls PLATI CESIUNI APRILIE 2019.xlsx PLATI CESIUNI PNS aprilie 2019.xlsx Plati medicamente in 19.04.2019-2.xls Plati medicamente in 19.04.2019-1.xls Plati medicamente in 19.04.2019.xls plati personal contractual aprilie 2019.xls Plati medicamente in 07.05.2019 - 2.xls Plati medicamente in 07.05.2019.xls Plati medicamente in 07.05.2019 - 1.xls Plati medicamente in 08.05.2019 - 1.xls Plati medicamente in 08.05.2019.xls PLATI CESIUNI mai 2019.xlsx Plati medicamente in 21.05.2019-3.xls Plati medicamente in 21.05.2019-2.xls Plati medicamente in 21.05.2019-1.xls Plati medicamente in 21.05.2019.xls Plati medicamente in 21.05.2019-4-2.xls Plati medicamente in 28.05.2019.xls plati personal contractual luna mai 2019 .xls PLATI CESIUNI MAI PENS 40 2019.xls