Contestatiile furnizorilor respinsi la contractare se depun la sediul CAS Mehedinti pana in data de 23.04.2018 ora 16:00. Lista cu furnizorii admisi/respinsi se gaseste mai jos stucturata pe fiecare domeniu de asistenta medicala.

 

 

 


ANUNT SESIUNE DE  CONTRACTARE PENTRU SEGMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ SPITALICESCĂ
   In temeiul prevederilor  alin .(1) la Art. 196  alin .(3 )din Anexa 2 la  H.G. nr. 140 /2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,
   Casa de Asigurari de Sanatate Mehedinti  deschide o nouă  sesiune de  de contractare  pentru  furnizare de servicii medicale  spitaliceşti -  spitalizare de zi    în perioada 18.06.2018- 25.06.2018.
    Depunerea documentelor de  contractare   este în  perioada 18-22.06.2018
Termen de încheiere a contractelor 29.06.2018 cu valabilitate  de la 01.07.2018

Documentele necesare incheierii contractelor se gasesc pe site –ul cjasmh-  www.cjasmh.ro în secţiunea Anunţuri pentru furnizori  - Contractare  - Contractare aprilie 2018 – Documente contractare spitale.

 

Fișiere atașate

Clinice_2018_10.pdf Clinice_2018_trim_I_regularizare.pdf Clinice_2018_trim_II_regularizare.pdf Calendar contractare 2018.doc anunt contractare 2018.doc Documente_contractare_AMBULANTA_2018_04.zip Documente_contractare_CLINICE_2018_04.zip Documente_contractare_CONVENTII_BT_RP_2018_04.zip Documente_contractare_INGRIJIRI_LA_DOMICILIU_2018_04.zip Documente_contractare_MF_2018_04.zip Documente_contractare_RECUPERARE_AMBULATORIE_2018_04.zip Documente_contractare_SPITALE_2018_04.zip Formulare_INGRIJIRI_LA_DOMICILIU_2018_04.zip Documente_contractare_PARACLINICE_2018_04.zip Documente_contractare_FARMACII_2018_04.zip procedura_depunere_documente_contractare.doc Documente_contractare_STOMATOLOGIE_2018_04.zip Documente_contractare_CENTRE_DE_PERMANENTA_2018_04.zip Macheta_autoevaluare_SPOR_MF_2018_04.xls Documente_contractare_DISPOZITIVE_MEDICALE_2018_04.zip Furnizori_admisi_respinsi_contractare_mai_2018_2018_INGRIJIRI_LA_DOMICILIU.xls Furnizori_admisi_respinsi_contractare_mai_2018_DISPOZITIVE_MEDICALE.xls Furnizori_admisi_respinsi_contractare_mai_2018_MEDICINA_DE_FAMILIE.xls Furnizori_admisi_respinsi_contractare_mai_2018_MEDICINA_DENTARA_STOMATOLOGI.xls Furnizori_admisi_respinsi_contractare_mai_2018_RECUPERARE_REABILITARE.xls Furnizori_admisi_respinsi_contractare_mai_2018_SERVICII_FARMACEUTICE.xls Furnizori_admisi_respinsi_contractare_mai_2018_SERVICII_MEDICALE_CLINICE.xls Furnizori_admisi_respinsi_contractare_mai_2018_SERVICII_PARACLINICE.xls Furnizori_admisi_respinsi_contractare_mai_2018_SERVICII_SPITALICESTI.xls Contestatii_contractare_2018_04.xls Punctaje_Contract_PARACLINICE_2018_05_01.xls Punctaje_Contract_RECUPERARE_2018_05_01.xls Valori_Contract_PARACLINICE_2018_05_01.xls Valori_Contract_RECUPERARE_2018_05_01.xls Valori_Contract_STOMATOLOGIE_2018_05_01.xls Pachet_de_servicii_de_care_beneficiaza_asiguratii_Se_afiseaza_la_cabinete_2018_05_01.xls Furnizori_de_servicii_clinice_contract_mai_nov_2018.xls Punctaje_Recuperare_nov_2018.xls Suplimentare_valoare_contract_Recuperare_nov_dec_2018.xls Suplimentare_valoare_contract_Recuperare_oct_2018.xls Suplimentare_valoare_contract_Stomatologie_dec_2018.xls Suplimentare_valoare_contract_Stomatologie_iul_2018.xls Suplimentare_valoare_contract_Stomatologie_nov_dec_final_2018.xls Clinice_2018_01.pdf Clinice_2018_02.pdf Clinice_2018_03.pdf Clinice_2018_04.pdf Clinice_2018_05.pdf Clinice_2018_06.pdf Clinice_2018_07.pdf Clinice_2018_08.pdf Clinice_2018_09.pdf