Raportările periodice pe care angajatorii sau entităţile asimilate trebuie să le facă către CAS Mehedinti se realizează în baza Declaraţiei 112 - privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate prevăzută la art. 296 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în HG nr. 1397/2010.

Declaraţia 112 se depune prin intermediul portalului e-guvernare. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la data de 1 iulie 2011, formularul "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic.
Datele din Declaraţia 112 referitoare la evidenţa nominală a asiguraţilor precum şi cele referitoare la contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătatesunt transferate de către ANAF către CNAS în vederea validării conţinutului.