Stimați cetățeni,

 

Din 25 mai 2018 se aplica Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejăm datele Dumneavoastră personale și cum ne insușim prevederile Regulamentului.    

                       

Ce date personale prelucrăm?

             

Datele personale pe care le prelucrăm sunt: datele de identificare, datele privind sănătatea, date privitoare la locul de munca/activitatile desfasurate, unele date financiare specifice (privitoare la colectarea de debite/recuperarea de creanțe), imagini video inregistrate în sediul instituției și alte date personale pe care le colectăm direct sau din alte surse, în conformitate cu prevederile legale în baza cărora funcționăm, și în baza cărora vă putem asigura accesul la serviciile medicale.

             

Datele cu caracter personal privind sănătatea includ toate datele care au legătura cu starea de sănătate a persoanei vizate care dezvaluie informații despre starea de sănătate fizică sau mentală trecută, prezenta sau viitoare a persoanei vizate. Acestea includ informații despre persoana fizică colectate în cadrul înscrierii acesteia la serviciile de asistență medicală sau în cadrul acordarii serviciilor respective persoanei fizice în cauză, astfel cum sunt mentionate în Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1); un număr, un simbol sau un semn distinctiv atribuit unei persoane fizice pentru identificarea singulară a acesteia în scopuri medicale; informații rezultate din testarea sau examinarea unei parți a corpului sau a unei substanțe corporale, inclusiv din date genetice și esantioane de material biologic; precum și orice informații privind, de exemplu, o boala, un handicap, un risc de îmbolnăvire, istoricul medical, tratamentul clinic sau starea fiziologica sau biomedicală a persoanei vizate, indiferent de sursa acestora, ca de exemplu, un medic sau un alt cadru medical, un spital, un dispozitiv medical sau un test de diagnostic în vitro.                         

           

Cum prelucrăm datele Dumneavoastră personale și în ce scop?

                          

Prelucrăm datele personale prin mijloace manuale îi automate, doar pentru scopuri legitime, scopul principal fiind  acela de a va furniza accesul la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, de a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau în sediul CAS Mehedinți, pentru situații statistice, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor pe care vi le oferim, pentru a preveni și combate fraudele, etc. Prelucrarea datelor personale se intemeiază întotdeauna pe aplicarea și respectarea unei prevederi legale, pe executarea contractelor încheiate, pe interesul nostru legitim sau un interes public major, asa cum este cel de a vă asigura mijloace de îmbunătățire și păstrare a stării de sănătate .

 

Mai concret, vă folosim datele personale în urmatoarele scopuri:

 

Refuzul Dvs. de a furniza aceste date poate duce la imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

Refuzul Dvs. de a furniza aceste date determină neindeplinirea obiectivelor instituției şi implicit neândeplinirea atribuțiilor ce ne revin.

 

  Comunicăm date personale către alți destinatari?

             

Pentru a vă putea garanta accesul la serviciile medicale, pentru  îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime, este posibil să transmitem datele Dvs. personale către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna ca acest schimb de date se face în baza unei prevederi legislative si că s-au instituit garanții adecvate pentru protejarea datelor Dvs. (spre exemplu, temei legal, clauze contractuale standard, etc). 

 

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele Dvs. personale sunt prelucrate și revizuite pe tot parcursul desfasurării activitații instituției, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, în anumite cazuri fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Termenele de arhivare, pentru fiecare domeniu de activitate al CAS Mehedinți sunt reglementate prin “Nomenclatorul Arhivistic al Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate”, aprobat prin Ordinul Presedintelui CNAS.

 

Cum vă protejăm datele cu caracter personal?

Pentru noi, protecția datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate. Astfel, în aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679, am stabilit datele cu caracter personal aflate în evidență, am definit fluxurile de prelucrare ale acestora, am identificat riscurile și am luat masuri pentru evitarea acestora. La nivel intern, am emis proceduri de lucru si politici de securitate, am încheiat acorduri de confidentialitate și am definit un mod unitar și sigur de prelucrare a datelor. CAS Mehedinți a numit un Responsabil cu protecția datelor (DPO – Data Protection Officer) care monitorizeaza permanent respectarea Regulamentului precum și a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor si a politicilor CAS Mehedinti.

 

Care sunt drepturile Dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Pe langă drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale. Iata lista completă a drepturilor pe care le aveți:  

•           Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitațile de prelucrare a datelor personale;

•           Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

•           Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

•           Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

•           Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea;

•           Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care le deținem, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicită ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

•           Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

•           Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul Dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

•           Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Mehedinti, Antoninii nr. 4, 220125, la nr. de fax 0252/322772 sau prin e-mail, la: dpo@cjasmh.ro ori telefonic la numarul: 0252/328766(7) interior 108, DPO: Florin GHENCIU. În plus, instituția a numit un Responsabil cu protecția datelor (DPO) care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.

Nu în ultimul rând, trebuie să stiți că informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le găsiti afisate la sediul CAS Mehedinți și pe site-ul nostru. De asemenea, ne puteți suna oricând și cere mai multe detalii la numerele de contact menționate mai sus.

INFORMARE MONITORIZARE VIDEO

Casa de Asigurari de Sanatate Mehedinti, prin intermediul sistemului video instalat in sediul institutiei, prelucreaza datele Dumneavoastra cu caracter personal, respectiv imaginea, prin mijloace automatizate, in vederea monitorizarii accesului persoanelor si asigurarii securitatii acestora, a spatiilor si a bunurilor institutiei.

Locatiile monitorizate video sunt urmatoarele:

Informatiile si datele personale inregistrate sunt destinate utilizarii exclusive, de catre Casa de Asigurari de Sanatate Mehedinti.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate, este de maxim 30 de zile, in functie de dimensiunile inregistrarilor.

Datele personale inregistrate pot fi comunicate, la cerere, urmatorilor destinatari: persoana vizata, institutii ale statului, organe si organisme prevazute expres de catre legislatia in vigoare.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date beneficiati de urmatoarele drepturi:

•           Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor personale;

•           Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;

•           Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

•           Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

•           Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul legitim, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea;

•           Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care le detinem, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

•           Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

•           Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul Dvs., vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

•           Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

Casa de Asigurari de Sanatate Mehedinti, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, a numit un Responsabil cu protectia datelor (DPO), datele de contact ale acestuia fiind: • telefon: 0252328766, • email: dpo@cjasmh.ro

Toate intrebarile si sesizarile Dumneavoastra vor fi prelucrate de catre Responsabilul cu protectia datelor (DPO) din cadrul Casa de Asigurari de Sanatate Mehedinti, in timp util si in concordanta cu procedurile interne.