Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ, Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate C.N.A.S. în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Ne puteţi contacta: 

1. Prin poştă (adresa): loc. Zalău, jud. Sălaj, str. Unirii nr.20

2. Prin poşta electronică (e-mail): juridic@cassalaj.ro

3. Comunicare cu publicul:

                          LUNI:             8:00 - 16:30

                          MARTI:          8:00 - 16:30

                          MIERCURI:    8:00 - 16:30

                          JOI:                 8:00 - 16:30

                         VINERI:           8:00 - 14:00

4. Telefon: 0260-613242; 0260-617089

     Fax: 0260-612614

     Tel-verde: 0-800-800-973

Persoana desemnată: consilier juridic - Pușcaș Monica Otelia

5. Comunicarea cu jurnaliştii şi reprezentanţii mass-media

    Prin poşta electronică (e-mail): juridic@cassalaj.ro 

    Telefon: 0260.613242  (tasta 4 -> tasta 1)

Persoana desemnată: consilier juridic - Pușcaș Monica Otelia