La nivelul C.A.S. Salaj au fost constituite Comisii avand urmatoarea componenta:

 

COMISIA DE DISCIPLINA  A C.A.S. SALAJ

Componenta

Membri titulari

Dr. Cordea Daniela Otilia - medic sef

Sef Serv. DSM - Pop Monica

Crecan Adriana Maria - consilier

 

Membrii supleanti
Dr. Serban Dan Florin Pop Liciniu - consilier superior
Costelas Viorica - consilier  

Secretar titular:

Secretar supleant:

Vetisan Laura - consilier superior

Bolgar Elena - consilier

 

 

COMISIA PARITARA  A C.A.S. SALAJ

Componenta

Membri titulari:

Membri supleanţi:

Basa Codruta Lia - Sef serviciu

Pop Neviana Maria - Sef Serv. BFC

Puscas Monica - Consilier Juridic

Valcauan Voichita Mariana -Consilier superior

Moldovan Camelia Simona - Consilier juridic

 

Catana Simona loredana - Consilier superior

 

Secretar titular:

Secretar supleant:

Panie Anca Diana - consilier

Dume Mariana Tatiana - consilier

 

 

Comisia de primire si solutionare a cazurilor de hartuire la nivelul C.A.S. Salaj

         Membrii titulari Membrii Supleanti
Dr. Cordea Daniela Otilia - medic sef. Costelas Viorica - Consilier superior
Dr. Serban Dan Florin - consilier superior  
Moldovan Camelia Simona - Consilier superior  
Secretar al Comisiei - Vetisan Laura - Consilier superior

 

COMISIA CENTRALA SI COMISIILE DE INVENTARIERE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV EXISTENTE LA NIVELUL C.A.S. SALAJ

a) Comisia centrala

Preşedinte:

Catana Simona Loredana

Membri:

Pop Neviana 

Basa Codruta

Secretar :

Sandor Daniela

 

b) Comisia de inventariere a obiectivelor de inventar in folosinta si in depozit, a materialelor aflate in gestiunea depozitului si a elementelor de pasiv:

Preşedinte:

Moldovan Loredana

Membri:

Buciu Loredana

Pop Violeta

Secretar :

Sandor Daniela

 

c) Comisia de inventariere a mijloacelor fixe si a tuturor celorlalte elemente de active:

Preşedinte:

Pop Mirela Mihaela

Membri:

Vetisan Laura

Coste Ioana

Secretar :

Sandor Daniela

 

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL C.A.S. SALAJ

Preşedinte:

Stana Olga - director general

Membri:

Cordea daniela Otilia - Dir. Executiv Adjunct - Medic Sef

Bura Lucia Voichita - consilier sup

Pop Neviana Maria  – sef serviciu

Bașa Codrța Lia - Director DRC

Buciu loredana - consilier

Chivu Dalia Florina - consilier

Pop Liciniu - consilier
Guia Corina - consilier
Pușcaș Monica - consilier juridic
Guia Corina Marinela - consiler
Catana Simona Loredana - consilier
Serban Florin - consilier
Panie Anca - consilier

 

COMISIA DE EVALUARE SI INVENTARIERE A BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT DE SALARIATII CAS SALAJ IN CADRUL UNOR ACTIVITATI DE PROTOCOL IN EXERCITAREA FUNCTIEI

                     

Buciu Loredana

consilier

Panie Anca

consilier

Puscas Monica

consilier

  

 

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR FORMULATE LA RAPOARTELE DE CONTROL INTOCMITE LA NIVELUL CAS SALAJ

 

Dr. Cordea Daniela-Otilia

Presedinte

Bașa Codruța Lia

membru

Panie Anca

membru

Serban Florin

membru

Bolgar Elena

membru

Fișiere atașate

decezie desemnare comisie de contestatie contractare.doc decezie desemnare comisie de contractare.doc decezie desemnare comisie de contractare p dom,enii.doc comisie nr.paturi contractabile 2016.pdf comisie solutionare contestatii 2016.pdf comisii contractare 2016.pdf comisii mixte 2016.pdf Arhiva comisii 2015.rar