La nivelul C.A.S. Salaj au fost constituite Comisii avand urmatoarea componenta:

 

COMISIA DE DISCIPLINA  A C.A.S. SALAJ

Preşedinte titular:

 

Costelas Viorica

 

Membri titulari:

But Adriana - consilier

Chivu Dalia - consilier

Basa Codruta  Lia – sef serviciu

Brindea Virginia - consilier

 - consilier

Secretar titular:

Secretar supleant:

Bolgar Elena - consilier

Goie Eva - consilier

 

 

COMISIA PARITARA  A C.A.S. SALAJ

Preşedinte: Sandor Daniela Florica- consilier

 

Membri titulari:

Membri supleanţi:

Moldovan Camelia Simona - consilier

Costelas Viorica- consilier

Crecan Adriana Maria - consilier

Guia Corina Marilena - consilier

Nicoara Alexandru - consilier

 

Secretar titular:

Secretar supleant:

Pop Monica- consilier

Dume Mariana Tatiana - consilier

 

 

COMISIA CENTRALA SI COMISIILE DE INVENTARIERE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV EXISTENTE LA NIVELUL C.A.S. SALAJ

 

a) Comisia centrala

Preşedinte:

Nicoara Alexandru -  consilier

Membri:

Cordea Daniela Otilia - director 

Pușcaș Monica - consilier juridic

Secretar :

Pop Monica - consilier

 

b) Comisia de inventariere a obiectivelor de inventar in folosinta si in depozit, a materialelor aflate in gestiunea depozitului si a elementelor de pasiv:

Preşedinte:

But Adriana - consilier

Membri:

Suciu Natalia - consilier

Budușan Elena - consilier

Secretar :

Pop Monica - consilier

 

c) Comisia de inventariere a mijloacelor fixe si a tuturor celorlalte elemente de active:

Preşedinte:

Cătană Simona - consilier

Membri:

Dume Tatiana - consilier

Bălăjel Alexandra - consilier

Secretar :

Pop Monica - consilier

 

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL C.A.S. SALAJ

Preşedinte:

Stana Olga - director general

Membri:

Cordea daniela Otilia - Dir. Executiv Adjunct - Medic Sef

Bura Lucia Voichita - Director executiv DRC

Pop Neviana Maria  – sef serviciu

Bașa Codrța Lia - șef serviciu

Buciu loredana - consilier

Chivu Dalia Florina - consilier

Pop Liciniu - consilier
Guia Corina - consilier
Pușcaș Monica - consilier juridic
Guia Corina Marinela - consiler
Catana Simona Loredana - consilier
Serban Florin - consilier
Panie Anca - consilier

 

COMISIA DE EVALUARE SI INVENTARIERE A BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT DE SALARIATII CAS SALAJ IN CADRUL UNOR ACTIVITATI DE PROTOCOL IN EXERCITAREA FUNCTIEI

                     

Buciu Loredana

consilier

Panie Anca

consilier

Puscas Monica

consilier

  

 

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR FORMULATE LA RAPOARTELE DE CONTROL INTOCMITE LA NIVELUL CAS SALAJ

 

Dr. Cordea Daniela-Otilia

Presedinte

Bașa Codruța Lia

membru

Panie Anca

membru

Serban Florin

membru

Bolgar Elena

membru

Fișiere atașate

decezie desemnare comisie de contestatie contractare.doc decezie desemnare comisie de contractare.doc decezie desemnare comisie de contractare p dom,enii.doc comisie nr.paturi contractabile 2016.pdf comisie solutionare contestatii 2016.pdf comisii contractare 2016.pdf comisii mixte 2016.pdf Arhiva comisii 2015.rar