CENTRALA TELEFONICĂ

 

Pentru Relații cu Asigurații și Carduri de Sănătate tastați 1, apoi: 

                                   Pentru Carduri europene și Relații cu asigurații  tastați 1
                                   Pentru Carduri naționale de sănătate și deblocare carduri tastați 2

 

 

Pentru Concedii medicale tastați 2, apoi:

                                 Pentru Concedii Medicale - persoane fizice și caserie tastați 1
                                 Pentru Concedii Medicale - persoane juridice tastați 2

 

 

Pentru Ingrijiri la domiciliu, Dispozitive Medicale, inclusiv oxigen și stomii tastați 3, apoi:   

                                 Pentru Decizii dispozitive medicale  tastați 1
                                 Pentru Ingrijiri la domiciliu și Decontare Dispozitive  tastați 2

 

 

Pentru Compartimentul Juridic și Formulare Europene tastați  4, apoi: 

                                Pentru Compartimentul Juridic  tastați 1
                                Pentru Formulare Europene  tastați 2

 

 

Pentru Secretariat, Direcțiune tastați  5  

 

 

Pentru Relații cu Furnizorii de servicii medicale tastați 6, apoi:

                                Pentru Asistență Medicală Primară  tastați 1
                                Pentru Farmacii tastați 2
                                Pentru Spitale și Ambulatoriul Clinic tastați 3
                                Pentu Paraclinic și Medicină dentară tastați 4
                                Pentu Evaluare-contractare tastați 5

 

 

Pentru  Buget, Financiar-Contabilitate și Resurse Umane tastați 7, apoi: 

                                Pentru Buget tastați 1
                                Pentru Financiar-Contabilitate  tastați 2
                                Pentru Resurse Umane tastați 3

 

 

Pentru Achiziții publice și Eliberare documente tipizate tastați 8, apoi: 

                               Pentru Achiziții Publice tastați 1
                               Pentru Documente tipizate tastați 2

   ...............................................................................................................................................................................

 

Telverde: 0-800-800-973

Centrala: 0260-613242; 0260-617089; 0260-619911; 0260-660421

Fax: 0260-612614