1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor trimite un mail la adresa cas@cassalaj.ro sau la binfo@cassalaj.ro cu subiectul "innoire semnatura electronica", atasat forma fizica a certificatului si scris codul fiscal al firmei plus cnp-ul persoanei pe care se inregistreaza.

 

2. Dupa înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;


3. Dupa primirea confirmării, furnizorii se vor adresa persoanelor responsabile cu încheierea contractelor din cadrul CAS, pentru semnarea şi ridicarea convenţiilor.