Conform adresei P7007/14.08.2019, CNAS a infiintat Centre Regionale de Asistenta Tehnica-PIAS prin care personalul de specialitate IT de la nivelul caselor judetene vor raspunde la sesizarile semnalate de furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu Casele Judeteane de Asigurari de Sanatate.

            CAS SALAJ, face parte din regiunea NV impreuna cu judetele: AR,BH, BN, CJ, TM, MM, SM

Furnizorii de servicii medicale vor sesiza incidentele la adresa de e-mail: suport.pias.nv@casan.ro

Subiectul e-mailului trebuie sa fie de forma: CAS-SJ, Cod Fiscal, Tip asistenta, descriere problema pe scurt

 

Exemplu subiect mail :

        CAS-SJ  CUI:3725723 Medicina Familie Medicul nu poate recomanda acest serviciu

 

              Continutul e-mailului trebuie sa prezinte informatii, dupa caz, cum ar fi: Tip asistenta furnizor, descrierea problemei,  capturi de ecran eroari sau alte detalii importante despre natura problemei si cum se manifesta

Serviciul HELPDESK CEAS raspunde la sesizari pe adresa de email: suport.ceas@casan.ro