Membrii Consiliului de Administraţie 

 

Nr.crt.

     Nume și prenume

      Funcţia

       Apartenenţa

Data numirii

1.

Stana Olga

Director General

 C.A.S. Sălaj

Ordin CNAS 651/01.07.2021

2.

Crișan Mariana Dana

Membru

 Consiliul Județului Sălaj

Hotarârea 108/17.12.2020

3.

Chichișan Ioan

Membru

 Consiliul jud.Sălaj al Pers. Vârstnice

Adresa 7/01.03.2019

4.

Pădurean Ioan

Membru

 Consiliul jud. Sălaj al Pers. Vârstnice

Adresa 7/01.03.2019

5.

Hodiș Chelement

Membru

 CNSRL – FRĂȚIA

Adresa 187/23.05.2022

6.

Lorent Cerasela

Membru

Confederatia Patronala Concordia

Adresa 32/12.03.2024

7.

Juca Natalia Coralia

Membru

CONPIROM

Protocol P5072/29.06.2021

8.

Morar Gheorghe

Membru

 Cartel Alfa

Adresa 217/16.07.2021

9.

Truță Aurelian

Membru

 CSDR

Adresa 102/13.07.2021