Membrii Consiliului de Administraţie 

 

Nr.crt.

     Nume și prenume

      Funcţia

       Apartenenţa

Data numirii

1.

Stana Olga

Director General

 C.A.S. Sălaj

Ordin CNAS 651/01.07.2021

2.

Crișan Mariana Dana

Membru

 Consiliul Județului Sălaj

Hotarârea 108/17.12.2020

3.

Chichișan Ioan

Membru

 Consiliul jud.Sălaj al Pers. Vârstnice

Adresa 7/01.03.2019

4.

Pădurean Ioan

Membru

 Consiliul jud. Sălaj al Pers. Vârstnice

Adresa 7/01.03.2019

5.

Hodiș Chelement

Membru

 CNSRL – FRĂȚIA

Adresa 76/16.04.2018

6.

Indrieș  Gheorghe

Membru

 UGIR

Adresa 294/31.07.2019

7.

Jozsa Eniko

Membru

 Instituția Prefectului Sălaj

Ordinul 276/16.04.2021

8.

Juca Natalia Coralia

Membru

CONPIROM

Protocol P5072/29.06.2021

9.

Lazăr Ioan

Membru

 Patronatul Național Român

Adresa 1456/24.06.2019

10.

Morar Gheorghe

Membru

 Cartel Alfa

Adresa 322/31.07.2017

11.

Truță Aurelian

Membru

 CSDR

Decizia 439/12.07.2017