CONDUCEREA CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SĂLAJ

                                                                                                     

Director  General

Stana Olga

 

Direcţia Relații Contractuale:

Director executiv (exercitare temporară)

Bașa Codruța Lia

 

Direcţia Economică:

Director executiv (exercitare temporară)

Cătană Simona Loredana

 

Medic Şef:

Director Executiv Adjunct-Medic Șef

Cordea Daniela-Otilia

 

Serviciul Decontare Servicii Medicale:

Șef Serviciu (exercitare temporară)

Pop Monica

 

Serviciul Buget Financiar Contabilitate:

Șef Serviciu

Pop Neviana  Maria