CONDUCEREA CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SĂLAJ

                                                                                                      TEL. 0260-613242

Director General

dr.farm. Stana Olga

Int.107

 

Direcţia Relații Contractuale

Director executiv

(exercitare temporară)

Bașa Codruța-Lia

Int. 157

 

Medic Şef

Director Executiv Adjunct-Medic Şef

dr. Cordea Daniela-Otilia

Int. 118

 

Serviciul Buget Financiar Contabilitate

Șef Serviciu:

ec.Pop Neviana - Maria

Int.110

 

 

 

 

Serviciul Decontare Servicii Medicale

Șef Serviciu:

Bașa Codruța - Lia

Int.158