INFORMARE

privind  dobândirea calității  de asigurat a persoanelor fizice care nu realizează venituri

 

Persoanele care nu sunt angajate sau nu realizează venituri asupra cărora să datoreze contribuții de asigurări sociale de sănătate se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate dacă se adresează Administrației Fiscale (în a cărei rază teritorială se află domiciliul) și depun „Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (D212).

 

Calitatea de asigurat pentru această categorie de persoane se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii declaraţiei unice.  Baza de calcul a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate este egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației, iar cota contribuției de asigurări de sănătate este 10%. Așadar, la data actuală contribuția anuală este de 1.530 lei.

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, declarația D212 se poate depune:

Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul ANAF (www.anaf.ro).

 

După depunerea declarației D212 persoana se va adresa Casei de Asigurări de Sănătate cu următoarele documente*:
           - chitanţa de la Fisc;
           - o copie a declaraţiei D212.

Având în vedere legislația aflată în vigoare, persoanele care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate  într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, nu se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România în calitate de persoane fără venit. Aceste persoane sunt asigurații statului unde realizează venit și nu pot fi asigurați concomitent în două state member UE. Aceștia pot solicita în țara în care sunt asigurați cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care conferă titularului asigurat, dreptul la prestații medicale de urgență necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

În cazul în care o persoană dorește să-și extindă asigurarea în România trebuie să se adreseze casei de asigurări de sănătate din țara unde realizeză venituri sau casei de asigurări de sănătate din România unde își are reședința.

 

DIRECTOR GENERAL

Ec. Duda Tihamer Attila

 

* Documentele pot fi depuse la sediul intituției sau transmise prin mijloace de comunicare alternative.