Adeverințele de asigurat se eliberează la sediul CJAS - parter -  pe baza unor documente justificative. Lista documentelor pe tip de asigurat este prezentată în fișierul atașat.

Fișiere atașate

asigurati.doc