Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale Anexa 10  
2. Centralizator pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale Anexa 1  
3. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
4. Adeverință salariat