Furnizorii de servicii medicale au obligaţia să plătească taxa de evaluare după cum urmează:

Nr. crt.

Categorii de furnizori de servicii medicale,de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare

Taxă de evaluare urban

 – lei –

Taxă de evaluare rural

– lei –

1

Unități de dializă*

3.000

750

2

Furnizori de consultații de urgență la domiciliu

800

200

3

Furnizori de activități de transport sanitar neasistat

800

200

4

Furnizori de dispozitive medicale

2.000

500

5

Spitale ce au în structură peste 400 de paturi

3.500

875

6

Spitale ce au în structură până la 400 de paturi

2.500

625

7

Furnizori de îngrijiri medicale / paliative la domiciliu*

1.000

250

8

Farmacii comunitare**

1.000

150

9

Oficine comunitare locale de distribuție**

-

100

10

Cabinete de medicină dentară

1.000

250

11

Furnizori de investigații medicale paraclinice – radiologie și imagistică medicală*

2.000

500

12

Furnizori de investigații medicale paraclinice – analize medicale de laborator*

2.000

500

13

Cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic și tratament și centrele de sănătate

1.000

250

      Plata taxei de evaluare se va face către Casa de Asigurări de Sănătate Harghita, cod fiscal 11330470, în contul nr RO51TREZ35126360550XXXXX, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc.