LEGEA 544 - Solicitări

Pentru a solicita Casei de Asigurări de Sănătate Harghita informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați instituției.

 

Coordonate de contact

 

Telefon: 0266-310311, 0266-310260 / interior 106 ;

Tel verde: 0800030980

 

Email: relpub@cashr.ro

 

Modalități de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

     Model cerere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Model reclamație 1   ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Model reclamație 2   ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Lista cu documentele produse de CAS HR ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Lista cu documentele de interes public ale CAS HR ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Buletin Informativ al CAS HARGHITA ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Tabel 544 pe anul 2016 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Buletin Informativ al CAS HARGHITA 2017 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Tabel 544 pe anul 2017 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Raport de evaluare 544 2017 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Buletin Informativ al CAS HARGHITA 2018 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Tabel 544 pe anul 2018 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Raport de evaluare 544 2018 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Buletin Informativ al CAS HARGHITA 2019 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Tabel 544 pe anul 2019 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Raport de evaluare 544 2019 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Tabel 544 pe anul 2020 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Raport de evaluare 544 2020 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Buletin Informativ al CAS HARGHITA 2020 ( descarcă fişier în format "pdf" )3

     Tabel 544 pe anul 2021 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Raport de evaluare 544 2021 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Buletin Informativ al CAS HARGHITA 2021 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Tabel 544 pe anul 2022 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Raport de evaluare 544 2022 ( descarcă fişier în format "pdf" )

     Buletin Informativ al CAS HARGHITA 2022 ( descarcă fişier în format "pdf" )