STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HARGHITA

 

 Organele de conducere ale CJAS HARGHITA;  1. Consiliu de Administraţie
  2. Director General
  3. Director Executiv  Direcţia  Economică
  4. Director Executiv Direcţia Relaţii Contractuale
  5. Medic Şef
     

Compartimentele din structura CJAS HARGHITA:Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ

Compartimentul  Control

Compartimentul Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt

Compartimentul Resurse Umane Salarizare Evaluare Personal

Compartimentul Tehnologia Informaţiei

Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate

Compartimentul Evidența Asigurați, Carduri și Concedii Medicale

Compartimentul Achiziţii Publice, Logistică și Patrimoniu

Compartimentul Evaluare - Contractare

Compartimentul Decontare Servicii Medicale

Compartimentul Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene

Compartimentul Analiză Cereri și Decizii, Îngrijiri la Domiciliu și Dispozitive Medicale

Serviciul Medical,Comisii Terapeutice

Compartiment Programe de Sănătate/Clawback