Atribuțiile departamentelor din structura CJAS HR sunt definite prin REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HARGHITA -  Capitolul 4 - Capitolul 7

 

http://www.casan.ro/cashr/page/regulamentul-de-organizare-i-functionare.html

Fișiere atașate