INFORMARE  privind asistenţa medicală paraclinică

 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ANALIZE DE LABORATOR ȘI INVESTIGAȚII IMAGISTICE

 

Pentru a beneficia de analize de laborator și investigații imagistice gratuite, pacienții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 

Începând cu data de 1 decembrie 2020, asigurații pot beneficia de investigaţii pe baza biletului de trimitere la laboratoare de analize și centrele de imagistică aflate în contract cu orice casă de asigurări, indiferent de casa de asigurări cu care se află în contract medicul care a eliberat biletul de trimitere.

 

Asigurații pot beneficia de următoarele categorii de analize de laborator:

 

De asemenea, sunt decontate și analize de radiologie, precum și ecografii (investigații neiradiante), Doppler și investigații de înaltă performanță (CT, RMN, scintigrafii, angiografii).

 

În situaţia în care investigaţiile nu pot fi efectuate pe loc, laboratorul are obligaţia de a programa asiguratul în perioada de valabilitate a biletului de trimitere, trecând pe verso-ul biletului de trimitere data prezentării pentru programare și data programării următoare. Dacă asiguratul refuză programarea, laboratorul îi restituie biletul de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la un alt laborator de investigaţii.

 

În contextul pandemiei COVID-19, investigațiile recomandate potrivit ghidurilor de practică medicală aprobate prin ordin al ministrului sănătății, necesare pentru monitorizarea pacienților cu COVID-19 (după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare), precum și a pacienților cu boli oncologice, diabet, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, se acordă de către laboratoare și peste valoarea de contract, cu condiția ca medicul prescriptor să specifice pe biletul de trimitere faptul că investigațiile se efectuează pentru monitorizare.

 

Începând cu luna iulie 2021, investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție pentru asigurații cu vârsta de peste 40 de ani sunt decontate din FNUASS și pot fi efectuate de furnizori aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate și peste valoarea de contract. Nici un furnizor de servicii paraclinice nu poate refuza acordarea investigațiilor recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție pentru asiguratul din lista proprie cu vârsta peste 40 de ani, pe motiv că s-au epuizat fondurile. În cazul unor refuzuri de acest gen, pentru remedierea situației trebuie sesizat Casei de Asigurări de Sănătate.

 

Biletul de trimitere pentru investigațiile de laborator are o valabilitate de 30 de zile. Pentru toate bolile cronice, precum și pentru analizele care implică recoltări de țesuturi, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigații este de până la 90 de zile.

 

ASISTENȚA MEDICALĂ PARACLINICĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI HARGHITA

 

La nivelul județului Harghita pe perioada 01.08.2021-31.12.2021 s-au încheiat 19 de contracte cu furnizori de asistență medicală paraclinică din care  9 contracte încheiate cu furnizori de servicii  medicale paraclinice  analize medicale de laborator / radiologie, imagistică și medicină nucleară / anatomie patologică , 2 contracte încheiate cu medicii de familie pentru  ecografie generala (abdomen și pelvis), 6 contracte încheiate cu medicii de specialitate din specialitățile clinice pentru ecografii și 2 contracte încheiate cu medici dentisti pentru radiografie dentară retroalveolară şi panoramică.

 

Lista furnizorilor aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita, poate fi consultată pe site-ul instituției http://www.casan.ro/cashr/page/lista-furnizori-in-contract-2.html .

 

În procesul de contractare desfășurată în luna iulie, comisia pentru asistenţă medicală de specialitate pentru specialități paraclinice Harghita a stabilit numărul total necesar de investigații paraclinice pe judet, precum și repartizarea procentuală a fondului alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri (analize de laborator, anatomie patologică, investigații de radiologie, imagistică medicală, imagistică de înaltă performanță) respectiv împărțirea procentuală pe categorii de investigații a fondului, având în vedere și creditele de angajament aprobate pentru anul 2021.

 

Repartizarea procentuală a fondului alocat pentru servicii paraclinice, se reevaluează periodic în funcție de adresabilitatea și necesitatea asiguraților, pe fiecare tip de serviciu.

 

În urma analizelor, necesarul valoric lunar pentru anul 2021, pentru investigații paraclinice este estimat la valoarea de 838.016 lei.  Acest nivel ar asigură accesul pacienților pentru investigații paraclinice, pe întreaga perioada de derulare a contractelor, fără liste de așteptare. În acest moment lista de așteptare la furnizorii afleste următoarea:

 

Domenii

Perioadă de așteptare

Analize de laborator

-

Radiologie

0-3 săptămâni

Investigaţii de înaltă performanţă – CT

8 săptămâni

Investigaţii de înaltă performanţă –  RMN

16 săptămâni

 

Pe baza bugetului alocat, a formulelor  de calcul stabilite prin norme, respectiv pe baza dotării unităților sanitare paraclinice ambulatorii, creditul de angajament lunar aprobat este în valoare de 736.198,07 lei.

                                                          

Director General

Ec. Duda Tihamér Attila