COMUNICAT

privind valabilitatea cardurilor naționale de sănătate, independent de expirarea stării de alertă

 

Cardurile naționale de sănătate au fost introduse în anul 2013, pentru a face mai transparentă și mai eficientă utilizarea fondurilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate. Acestea se emit individual, pentru fiecare asigurat cu vârsta de peste 18 ani. Inițial, valabilitatea cardurilor de sănătate era de cinci ani de la data emiterii, ulterior aceasta fiind prelungită la șapte ani.

 

Având în vedere că acestea au început să fie emise din 2013, în anul 2020 ar fi expirat aproximativ 4,2 milioane de carduri, iar în anul 2021 urmau să expire alte aproximativ 10 milioane de carduri.

 

În urma acestei situații, Guvernul a aprobat o Hotărâre care prevede că, începând cu luna iulie 2020, se generează și se rescriu noi certificate digitale pentru cardurile naționale de asigurări de sănătate emise până la data de 31 decembrie 2014. Termenul de valabilitate al acestor carduri a fost extinsă cu încă șapte ani, astfel că cei care au primit carduri de sănătate până la data de 31 decembrie 2014 le vor putea folosi timp de 14 ani de la emitere.

 

Costurile acestei soluții sunt în valoare de aproximativ 550 mii lei, față de 165,4 milioane lei, cât ar fi costat retipărirea a 14,2 milioane de carduri de sănătate.

Scrierea noului certificat pe CIP-ul cardului se va face în mod automat. La nivelul aplicației furnizorului de servicii medicale, în momentul introducerii cardului în cititor, sistemul va detecta certificatul expirat și îl va înlocui fără nicio intervenție a furnizorului.

 

Așadar, valabilitatea cardurilor naționale de sănătate nu a fost prelungită în contextul stării de alertă și, prin urmare, nu este influențată de expirarea acestei stări.

La nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Harghita, până în prezent s-au primit circa 236.000 carduri naționale de sănătate, din care 2587 de carduri încă  nu au fost ridicate de asigurați.

 

Asigurații cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate  pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia.

 

Director general

                                                                                                        Ec. Duda Tihamer Attila