Avand in vedere urmatoarele:

 

Casa de Asigurari de Sanatate Harghita anunta:

 

CALENDARUL DE CONTRACTARE PENTRU ANUL 2022

 

Termene

04-08.04.2022

Depunerea si inregistrarea cererilor de contractare

08-12.04.2022

Verificarea documentatiei de contractare si deplasarea la sediul furnizorilor de servicii medicale paraclinice si de recuperare, in vederea evaluarii aparaturii

12.04.2022

Afisarea listei privind cererile de contractare respinse la sediul şi pe website-ul cas HARGHITA : www.cashr.ro

13.04.2022

Inregistrarea contestatiilor furnizorilor si analiza acestora la sediul institutiei.

13.04.2022

Afisarea pe site si la sediul institutiei a listei privind solutionarea contestatiilor.

11-14.04.2022

Organizarea sedintelor comisiilor de lucru la sediul CAS Harghita.

26-29.04.2021

Organizarea negocierilor la sediul CAS Harghita cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti

Termen 29.04.2021

Intocmirea si semnarea contractelor.

 

Nota:

 In cazul in care furnizorii de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare si de dispozitive medicale depun cererile insotite de documentele prevazute in actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor, la alte termene decat cele comunicate mai sus si nu participa la negocierea si incheierea contractelor in termenele stabilite de catre CAS HARGHITA, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitatea respectiva in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pana la perioada urmatoare de contractare.

 

 Director general

  Duda Tihamer Attila

Director-relatii contractuale

  Karda Istvan