COMUNICAT

Concediul medical pentru COVID-19 nu diminuează numărul total de zile de concediu medical ce pot fi acordate unui salariat


    Persoanele asigurate au dreptul pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

 

Medicul de familie va acorda în prima etapă maxim 4 zile de concediu medical, cu încadrarea în limita maximă de 7 zile pentru fiecare episod de boală, respectiv 28 de zile pe an, iar medicul specialist din ambulatoriu poate acorda în prima etapă maxim 15 zile, cu încadrarea în limita maximă de 30/31 zile/lună, respectiv 90 de zile pe an. În situația în care prima etapă a concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă se finalizează într-o zi nelucrătoare, certificatul de concediu medical în continuare poate fi eliberat în prima zi lucrătoare care urmează, cu încadrarea în limitele maxime menționate.

 

Având în vedere actele normative aflate în vigoare, asigurații-salariați au dreptul la 90 de zile calendaristice de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, iar din ziua a 91-a concediul poate fi prelungit de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

 

La calculul numărului total de zile de concediu medical (CM) pe care și le poate lua un salariat într-un an, de 90 de zile calendaristice, nu se cuprind și perioadele în care salariatul se află în următoarele tipuri de concedii medicale:

 

Totuși, chiar dacă concediile medicale menționate mai sus nu se includ în numărul total de zile de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, angajatorii tot trebuie să țină o evidență a fiecăruia dintre ele. Mai mult, pe adeverința pe care o eliberează unui salariat care necesită un certificat de concediu medical trebuie să se regăsească fiecare tip de concediu medical în parte, indiferent că vorbim despre incapacitate de muncă -  inițial sau în continuare, risc maternal, îngrijirea copilului.


În actualul context COVID-19, mai există doar concediul medical pentru izolare, care se acordă celor care sunt depistați pozitivi cu virusul SARS-CoV-2. Certificatul de concediu medical pentru izolare se acordă și în prezent fără a fi nevoie ca cel infectat să aducă o adeverință de salariat medicului care eliberează documentul și fără a fi necesară îndeplinirea stagiului minim de asigurare de șase luni în ultimele 12 luni.


Durata concediului medical pentru izolare este de cinci zile pentru cei vaccinați, respectiv de șapte zile pentru cei nevaccinați sau care au trecut prin boală de mai mult de 90 de zile.

Indemnizația acordată pentru concediul medical de izolare este de 100% din media veniturilor lunare realizate în ultimele șase luni sau orice perioadă de referință mai mică de atât.


Angajații aflați în concediu medical nu pot primi în acelaș timp și indemnizație medicală și salariu.

 

Sumele plătite de angajatori ca indemnizație pentru concediu medical se recuperează integral din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, prin casa teritorială de sănătate de care aparțin.

 

DIRECTOR GENERAL

Ec. Duda Tihamer Attila