Casa de Asigurări de Sănătate Harghita, prin intermediul sistemului video instalat în sediul instituției, intrare, parter - hol, etaje - hol, caserie  - prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică.