Cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului, în cazul modificării datelor personale de identificare, precum și în alte situații justificate

 

Preţul unitar al producerii cardului duplicat este de 13,69 lei (TVA inclus)

 

Plata se poate efectua in contul RO80TREZ3515005XXX000186  deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, CUI CAS Harghita 11330470

 

                                          sau cu plată directă la caseria CJAS HR

 

cardurile duplicate pot fi ridicate la sediul CAS Harghita

 

La secțiunea Fișiere atașate sunt comunicate următoarele:

 

1. ORDIN nr. 98 din 27 februarie 2015 pentru aprobarea procedurii de eliberarea carnetului duplicat

2. Anexa nr 1 - CERERE de eliberare a cardului duplicat

3. Anexa nr 2 - ADEVERINŢĂ de înlocuire a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate până la eliberarea cardului duplicat

4. Anexa nr 3 - CERERE  de eliberare a adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate

5. Anexa nr 4 - ADEVERINŢĂ de asigurat pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate

6. Procedura de eliberare a cardului duplicat

Fișiere atașate

ORDIN CNAS 98 CARD NATIONAL Duplicat.pdf Anexa nr 1-cerere duplicat_card_nat.doc Anexa nr 2-adeverinta duplicat.doc Anexa nr 3-cerere elib adeverinta ref.doc Anexa nr 4- adeverinta ref.doc procedura de elib card duplicat18.pdf