Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de CJAS HARGHITA conform  Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea  ce  priveşte  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  privind  libera circulaţie a acestor date:

 

adresa e-mail: dpocashr@cashr.ro

telefon: 073-0591445