2024

 

CALENDARUL DE CONTRACTARE PENTRU LUNA MARTIE 2024 pentru domeniile de asistenta medicala:

- asistenta medicala dentara (furnizori noi,medici noi in structurile existente)

- recuperare fizica si fizioterapie - centre multifunctionale (furnizori noi)

calendar de contractare pentru luna martie 2024

 

2023

 

 

Avand in vedere adresa Presedintelui CNAS NR. P4923/31.05.2023, prin care se precizeaza ca procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala pentru anul 2023 se deruleaza in luna iunie 2023, conform prevederilor HG. Nr. 521/2023 –Contractul Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, respectiv al Ordinului Nr. 1857/441/2023 – Normele metodologice de aplicare a  HG. Nr. 521/2023, Casa de Asigurari de Sanatate Harghita anunta:

CALENDARUL DE CONTRACTARE PENTRU ANUL 2023

Termene

 

16.06.2023

Depunerea si inregistrarea cererilor de contractare

16.06.2023-23.06.2023

Verificarea documentatiei de contractare si deplasarea la sediul furnizorilor de servicii medicale paraclinice si de recuperare, in vederea evaluarii aparaturii

26.06.2023

Afisarea listei privind cererile de contractare respinse la sediul şi pe website-ul cas HARGHITA : www.cashr.ro

27.06.2023

Inregistrarea contestatiilor furnizorilor si analiza acestora la sediul institutiei.

28.06.2023

Afisarea pe site si la sediul institutiei a listei privind solutionarea contestatiilor.

19.06.2023-23.06.2023

Organizarea sedintelor la sediul CAS Harghita cu membrii comisiilor mixte judetene.

26.06.2023-29.06.2023

Organizarea negocierilor la sediul CAS Harghita cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti

 

 

Termen 30.06.2023

Intocmirea si semnarea contractelor.

 

 

 

Nota:*) In cazul in care furnizorii de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare si de dispozitive medicale depun cererile insotite de documentele prevazute in actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor, la alte termene decat cele comunicate mai sus si nu participa la negocierea si incheierea contractelor in termenele stabilite de catre CAS HARGHITA, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitatea respectiva in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pana la perioada urmatoare de contractare.

 Director general

  Duda Tihamer Attila

Director-relatii contractuale

  Karda Istvan

 

Documentele necesare încheierii contractelor pot fi solicitate prin email, de la consilierii responsabili pentru fiecare domeniu de asistenţa medicală, dupa cum urmeaza:

ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE IN AMBULATORIU – CLINICE

ilyeseva@cashr.ro

CENTRE DE RECUPERARE – FIZIOTERAPIE

gergelyandrea@cashr.ro

FARMACII

hszabo@cashr.ro

ASISTENTA MEDICALA PRIMARA – ACTIVITATE CURENTA

zsboda@cashr.ro

ASISTENTA MEDICALA PRIMARA – CENTRE DE PERMANENTA

gothard.andrea@cashr.ro

INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

nagy.andrea@cashr.ro

ASISTENTA MEDICALA STOMATOLOGICA _1

gothard.andrea@cashr.ro

ASISTENTA MEDICALA STOMATOLOGICA _2

abraham.margareta@cashr.ro

DISPOZITIVE MEDICALE

kkat@cashr.ro

UNITATI SANITARE CU PATURI

lauragliga@cashr.ro