Machete de raportare PNS

Mai 23, 2022 00:00

Rapoarte tip pentru activitatea de raportare din cadrul Programelor Naționale de Sănătate

Vezi mai mult

Protocoale terapeutice

Iulie 24, 2017 00:00

Ordin Protocoale Terapeutice

Vezi mai mult

Formulare de raportare

Iulie 24, 2017 00:00

Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

Vezi mai mult

Documente justificative pentru comisii de aprobare a medicamentelor (care necesită aprobare)

Iulie 24, 2017 00:00

Documente și referate de justificare pentru comisii

Vezi mai mult

Furnizori de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paleative

Iulie 24, 2017 00:00

Documente utile pentru furnizorii care prestează servicii de îngrijiri medicale la domiciliu sau îngrijiri paleative

Vezi mai mult

Adeverință pentru eliberarea de concedii medicale

Ianuarie 25, 2017 00:00

Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni

Vezi mai mult