Având în vedere prevederile:

 

     Casa de Asigurări de Sănătate Botosani anunţă perioada de contractare în intervalul  05.05.2022 - 12.05.2022 pentru încheierea contractelor pentru furnizare de servicii medicale stomatologice și a contractelor pentru furnizarea dispozitivelor medicale. Informații privind calendarul și documentele necesare încheierii contractelor vor fi afișate pe site-ul C.A.S Botoşani http://cas.cnas.ro/casbt/page/contractare-perioada-mai-decembrie-2022.html