ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

CONTRACTARE 2016

 

Documente contractare 2016

CALENDARUL  NEGOCIERII  ŞI   ÎNCHEIERII

 contractelor/actelor aditionale si convenţiilor,

pentru  furnizarea   de servicii medicale, medicamente şi   dispozitive  medicale pentru anul 2016,  a contractelor pentru asigurarea  continuităţii asistenţei medicale primare in regim de gardă prin centrele de permanenţă pentru anul 2016, precum și a contractelor pentru derularea  programelor nationale de sanatate pentru anul 2016 

Listele cu furnizorii admisi la contractare iulie2016 

1.Conventie privind eliberarea biletelor de internare - formular cu regim special unic pe ţară nr./data

2.Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea