CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOȘANI este înregistrată ca operator de date cu caracter personal - Notificare la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - Număr Registrul General 3742 si 7953.
 
 
Responsabil pentru protecția datelor (DPO) 
 
- Nr. telefon:   0231518921 / 0231512692   , int. 120    
- Adresă de email:  dpo@casbt.ro
 
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 
Informare și acces la date cu caracter personal
 
Informare privind monitorizarea video în sediul instituției