Deconturi efectuate

Medicină primară Centre de permanență Medicină de specialitate Paraclinice
Regularizare MF Regularizare medicină de specialitate
Dispozitive medicale Îngrijiri la domiciliu Farmacii Spitale
Medicină dentară Recuperarea sănătății în sanatoriu Programe naționale de sănătate Recupararea sănătății în ambulatoriu