Cerere pentru acordarea autorizării prealabile pentru rambursarea contravalorii asistenței medicale transfrontaliere <deschide document>