CALENDAR CONTRACTARE

01.11.2023-08.11.2023

                                                            

Având în vedere:

 Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani organizează sesiune de contractare pentru următoarele domenii de asistență medicală:

- asistență medicală primară,

- asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice

- îngrijiri medicale paliative în regim de spitalizare continuă

în perioada 01.11.2023 – 08. 11.2023, conform următorului calendar:

   Procedura de depunere a documentelor necesare încheierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală și persoanele de contact:

- asistență medicală primară <deschide document>

- asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice <deschide document>

- îngrijiri medicale paliative în regim de spitalizare continuă <deschide document>