Documente contractare 2015

CALENDARUL  NEGOCIERII  ŞI   ÎNCHEIERII

 contractelor/actelor aditionale si convenţiilor,

pentru  furnizarea   de servicii medicale, medicamente şi   dispozitive  medicale pentru anul 2015,  a contractelor pentru asigurarea  continuităţii asistenţei medicale primare in regim de gardă prin centrele de permanenţă pentru anul 2015, precum și a contractelor pentru derularea  programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016

Listele cu furnizorii admisi la contractarea mai-dec 2015

 Precizări cu privire la incheierea  actelor adiționale pe luna aprilie 2015 și procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală ,medicamente și dispozitive medicale  precum  și programe naționale de sănătate curative.

 Descărcați  documentele atașate articolului :

 Adresa CNAS nr.P2914/31.03.2015

 Adresa CNAS nr.P2956/31.03.2015

ANUNT CONTRACTARE 2015