Direcții / Compartimente

Director General

Cabinet Director General
Compartimentul  Control
Compartimentul Resurse umane, Salarizare, Evaluare Personal
Compartimentul Tehnologia Informaţiei
Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ 
Compartimentul Relaţii publice, Purtător de cuvânt

Direcţia Economică

Serviciul  Buget, Financiar, Contabilitate
Compartiment Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale
Compartiment Logistică și Patrimoniu
Compartimentul Achizitii publice

Direcţia Relaţii Contractuale

Compartiment Evaluare, Contractare

Compartimentul  Decontare Servicii Medicale

Compartiment Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene
Compartiment Analiză cereri și eliberare decizii îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale

Medic Şef

Serviciul Medical, Comisii terapeutice / Clawback
Compartimentul Programe de Sănătate