Contracte PNS spitale pentru perioada mai-decembrie 2022 - aici

Contracte PNS farmacii cu circuit deschis pentru perioada mai-decembrie 2022 - aici

Anunt contractare perioada mai-decembrie 2022 - aici

Calendar contractare pentru perioada mai-decembrie 2022 - aici

Calendar contractare pentru perioada mai-decembrie 2022 furnizori medicină dentară si furnizori de dispozitive medicale - aici

Furnizori contractare pentru perioada mai decembrie 2022 - aici

Liste furnizori adimisi/respinsi la contractare pentru perioada mai decembrie 2022:

- PNS

- CLINIC

Numar de puncte aferente criteriilor de repartizare a sumelor conform prevederilor Ordinului nr. 1068/627/2021 cu modificarile si completarile ulterioare

- SERVICII MEDICALE DE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI REABILITARE

Punctaj furnizori de investigații paraclinice:

- Analize de laborator

și

- Radiologie

Pentru punctajul la furnizorii de servicii de investigații paraclinice termenul de contestație este 29.04.2022

Rezultate contestatii paraclinice 29.04.2022