Vă aducem la cunoștință că pentru raportarea serviciilor aferente lunii IULIE 2023 , conform referatului de aprobare DGTI nr. 1762/10.08.2023 calendarul de raportare va fi configurat în PIAS pentru specialitatea FARM astfel :