În fişierele PDF ataşate regăsiţi atribuţiile compartimentelor CAS Bihor conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Fișiere atașate

Atributiile Presedintelui Director General .pdf Atributiile Consiliului de Administratie .pdf Atributiile secretariatului Consiliului de Administratie si secretariatului PDG .pdf Atributiile Serviciului Control .pdf Atributiile Compatimentului Juridic, Contencios Administrativ .pdf Atributiile Serviciului Juridic, Contencios Adm., Resurse Umane, Rel Publice si Purtator de Cuvant .pdf Atributiile Compatimentului Relatii Publice si Purtator de Cuvant .pdf Atributiile Compatimentului Tehnologia Informatiei .pdf Atributiile Directorului executiv Economic .pdf Atributiile Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate .pdf Atributiile Compartimentului Achizitii Publice .pdf Atributiile Biroului Evidenta asigurati, Carduri nationale si Concedii medicale .pdf Atributiile Compartimentului Logistica si Patrimoniu .pdf Atributiile Directorului executiv Relatii Contractuale .pdf Atributiile Compartimentului Evaluare Contractare Servicii medicale .pdf Atributiile Serviciului Decontare Servicii Medicale .pdf Atributiile Compartimentului Acorduri, Reg Europene, Formulare europene si carduri europene .pdf Atributiile Compartimentului Analiza cereri elib.decizii disp med, verif recomand ingriji domiciliu .pdf Atributiile Directorului executiv adjunct Medic Sef .pdf Atributiile Serviciului Medical .pdf Atributiile Compartimentului Programe de sanatate Comisii Terapeutice si Clawback.pdf