Atașat găsiți  modelul de CERERE privind furnizarea Listei privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate .

Fișiere atașate

CAS_BH_Cerere furnizare lista servicii - format editabil.doc CAS_BH_Cerere furnizare lista servicii.pdf