Formulare tipizate Descarcă documentul
Formular consimțământ expres Descarcă DOC
Descarcă PDF
Adeverinţă angajator OUG 158 Descarcă
Adeverinţă asigurat Descarcă
Cerere tip indemnizatie CM pentru persoane fizice Descarcă
Model cerere dispozitive medicale Descarcă
Model recomandare dispozitive medicale Descarcă
Disp. medicale anexa concentrator oxigen portabil Descarcă
Disp. medicale anexa concentrator oxigen stationar Descarcă
Model ANEXA_38_A. oxigen Portabil fara oxigen stationar Descarcă
Model ANEXA_38_B. oxigen portabil cu oxigen stationar Descarcă
Disp. medicale anexa pentru ap. ventilatie Descarcă
Disp. medicale anexa asistare a tusei Descarcă
Anexa dispozitive CPAP/BPAP Descarcă
Model recomandare îngrijiri la domiciliu Descarcă
Model recomandare îngrijiri paleative la domiciliu Descarcă
Model cerere Card UE

Descarcă PDF

Descarcă DOC
 

Model cerere Card UE duplicat Descarcă
Opis documente necesare formulare europene Descarcă
Model cerere formular E112 Descarcă
Raport medical pentru formularul E112 Descarcă
Model cerere formular E104 Descarcă
Model cerere formular E104 - Quebec Descarcă
Model cerere formular E106 - S1 Descarcă
Declaratie pe proprie raspundere - lucrator transfrontalier Descarcă
Model cerere formular E109 - S1 Descarcă
Model cerere formular E115 Descarcă
Model cerere formular E121 - S1 Descarcă
Model cerere formular E126 Descarcă
Model cerere R/TR3 - Turcia Descarcă
Cerere Rambursare Serv. Med. Transfrontaliere Descarcă
Cerere pentru acordarea autorizării prealabile pentru rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere Descarcă
Autorizatie prealabila pentru rambursarea asistentei medicale transfrontaliere Descarcă
Cerere eliberare card duplicat Descarcă PDF
Descarcă DOC

 
Cerere refuz card de sănătate Descarcă PDF
Descarcă DOC

 
Declaratie ca nu s-au realizat venituri Descarcă
Declaratie ca se ia in intretinere coasigurat Descarcă
Împuternicire pentru uz CAS Bihor Descarcă
Cerere scoatere copil din evid. CAS Descarcă
Cerere furnizare lista de serv. med. dispozitive si medicamente

Descarcă - PDF 
Descarcă - DOC 

 
Formular Evaluare Calitate Servicii Medicale Descarcă
Acord pacient cu afecțiuni oncologice Descarcă
Cerere privind eliberarea concediului medical conform art. 27 din Ord.  nr. 15 din 2018 Descarcă