Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS)

 

I. Cardul European

 

Documentele necesare eliberării Cardului European de Asigurări de Sănătate

 

a) cerere tip în format pdf și cerere tip în format editabil

b) copie act de identitate

c) documente justificative privind calitatea de asigurat după cum urmează:

 

 

Pentru ce servicii medicale folosim Cardul European?

 

 

Cum obținem Cardul European?

 

 

Unde folosim Cardul European?

 

 

Ce este Cardul European?

 

 

 

Ce se întâmplă dacă deținătorul cardului nu își plătește contribuția CASS?

 

 

II. Certificatul provizoriu de înlocuire a Cardului European

 

În ce condiții se eliberează certificatul provizoriu?

 

Acest certificate se eliberează de Casa de Asigurări de Sănătate în următoarele situații:

 

a) în cazul în care persoana asigurată se află în şedere temporară într-un stat membru al UE/ SEE și Elveția şi nu poate prezenta cardul deoarece nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară.

 

În această situaţie certificatul poate fi solicitat de:

 

1) instituţia locului de şedere temporară (prin formularul E107) din statul membru al UE/ SEE și Elveția pe teritoriul căruia persoana asigurată are nevoie de asistenţă medicală ce a devenit necesară în timpul deplasării sale;

2) persoana care se află pe teritoriul unui stat membru UE/ SEE și Elveția şi are nevoie de asistenţa medicală ce a devenit necesară pe timpul deplasării sale. În acest caz certificatul se solicită prin intermediul unei cereri scrise adresate casei de asigurări de sănătate unde este luată în evidenţă persoana asigurată.

Cererea se poate transmite prin poştă, fax (0259.416.017) sau e-mail ( acorduri_ue@casbh.ro );

 

b) în situaţia în care circumstanţe excepţionale împiedică casa de asigurări de sănătate să pună cardul la dispoziţia persoanei asigurate;

 

c) dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare.

 

În cât timp se elibereazăcertificatul provizoriu?

 

 

III. Cardul European duplicat

 

Ce este Cardul European duplicat?

 

 

  1. pierderea, furtul sau deteriorarea cardului european emis iniţial
  2. modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis iniţial
  3. alte situaţii justificate

 

 

În cât timp se emite Cardul European duplicat?

 

 

Documente necesare emiterii Cardului European duplicat:

 

 

  1. copia actului de identitate
  2. dovada plăţii contravalorii cardului european duplicat şi a distribuţiei acesteia – 9,77 lei/card.

 

Plata se poate realiza în numerar sau cu cardul bancar la sediul C.A.S. Bihor sau prin virament bancar în contul nr. RO07TREZ0765005XXX000120 deschis la Trezoreria Oradea.

Fișiere atașate

Cerere Card UE 2023 -NOU_A.pdf Cerere Card UE 2023 - editabil_-NOU_A.docx