COMUNICAT  - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 486 si 486 bis din data de 31.05.2023 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1837/447/2023 privind modificarea  anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1837/447/2023 sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice iunie 2023”, respectiv un număr de 28 protocoale terapeutice  actualizate.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

COMUNICAT  - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 216 si 216 bis din data de 16.03.2023 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 689/157/2023 privind modificarea  anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

COMUNICAT  22 Dec 2022 - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 1222 si 1222 bis din data de 20.12.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 3723/1004/2022 privind modificarea  anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 3723/1004/2022 sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice decembrie 2022”, respectiv un număr de 15 protocoale terapeutice cuprinse in actul normativ.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

 

COMUNICAT 9 Nov 2022  - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 1070 si 1070 bis din data de 04.11.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 3322/909/2022 privind modificarea  anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 3322/909/2022 sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice noiembrie 2022”, respectiv un număr de 20 protocoale terapeutice actualizate.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CAS Bihor în secţiunea ”Informaţii pentru furnizori – Informații medicale - Protocoale medicale” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 3322/909/2022 sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice noiembrie 2022”,

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

COMUNICAT  23 August 2022 - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 787 si 787 bis din data de 09.08.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 2349/517/2022 privind modificarea  anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 2349/517/2022 ,respectiv un număr de 6 protocoale terapeutice actualizate.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

COMUNICAT 11 Iulie 2022  - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 664 si 664 bis din data de 04.07.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1724/442/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 si 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1724/442/2022.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

COMUNICAT 8 Iunie 2022  - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 541 bis din data de 02.06.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1462/347/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1462/347/2022.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

COMUNICAT 28 Aprilie 2022 - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 397 bis din data de 26.04.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1206/233/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1206/233/2022.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

COMUNICAT

 

            În Monitorul Oficial al României partea I nr. 242 și 242 bis din 11.03.2022 a fost publicat ORDINUL MS/CNAS  nr.702/133/2022 privind modificarea și completarea anexei nr.1 la ORDINUL MS/CNAS  564/499/2021  , pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale, prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

            Pe site-ul CNAS în secțiunea “Informații pentru furnizori –protocoale terapeutice” au fost postate protocoale aprobate prin Ordinul nr. 702/133/2022 ,respectiv un număr de 16 protocoale terapeutice.

Fișiere atașate

Protocoale terapeutice IUNIE 2023.pdf Ord. MS_CNAS nr. 689_157_2023 Monitorul Oficial Partea I nr. 216Bis.pdf PROTOCOALE TERAPEUTICE DECEMBRIE 2022.pdf Lista protocoalelor terapeutice NOIEMBRIE 2022.pdf Lista protocoalelor terapeutice AUGUST 2022.pdf Ord.1724_442_lista-protocoalelor-terapeutice-valabila-iulie-2022.pdf Protocoale iunie 2022_Ord 1462_347_2022.pdf Protocoale Aprilie 2022.pdf Protocoale Martie 2022.pdf Protocoale Februarie 2022.pdf