COMUNICAT  17 Mai 2024  - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

Prin prezenta vă informăm că în  Monitorul Oficial al României partea I nr. 441 si nr. 441 bis din 14.05.2024 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 2497/560/2024 privind modifcarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Qrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 364/499/ pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/0008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Pe site-ul CNAS în secțiunea "informații pentru furnizori — protocoale terapeutice" au fost actualizate la zi toate protocoalele aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 564/499/2021 sub denumirea "Lista protocoalelor terapeutice aprobate prin ordinul MS/CNAS nr 564/499/2021, cu modificările și completările ulterioare-mai 2024" respectiv un număr de 380 protocoale terapeutice cuprinse în actul normativ mai sus menționat, cu toate modificările și completările ulterioare.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obiigaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

COMUNICAT  - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE și HG nr.720/2008

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 391 și 391 bis din data de 26.04.2024 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 2402/523/2024 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin actul normativ mai sus menționat sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice aprilie 2024”, respectiv un număr de 13 protocoale terapeutice actualizate.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

Totodată vă aducem la cunoștință faptul că, pentru DCI Atezolizumabum,în indicația ” Atezolizumab în asociere cu nab-paclitaxel este indicat pentru tratamentul cancerului mamar triplu negativ (TNBC) nerezecabil, local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, ale căror tumori prezintă o expresie a PD-L1 ≥ 1% și care nu au primit tratament anterior cu chimioterapie pentru boala metastatică” ce face obiectul unui contract cost-volum,se poate prescrie și doza de 1200 mg la fiecare 21 zile din ciclul de 28 de zile. Având în vedere adresa Companiei Roche prin care aduce la cunoștința CNAS faptul că ,în data de 04.03.2024 a depus la ANMDMR intenția de întrerupere permanentă a comercializării,începând cu data de 04.03.2025 a medicamentului Tecentriq 840 mg,vă aducem la cunoștință această informație,în vederea adaptării schemei terapeutice care să permită asigurarea continuității tratamentului pentru pacienții eligibili.

            Prin HG nr.397/2024 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 382

din data de 22.04.2024 ,începând cu data de 01.05.2024 sunt aplicabile următoarele modificări în ceea ce privește medicamentele aferente unor contracte cost volum:

  1. Medicamentele corespunzatoare DCI Dabigatranum etexilatum (sublista B - cod de boala 486), DCI Abirateronum (concentrația 250 mg) si DCI Vandetanibum (sublista C secțiunea C2 -PNS 3-Programul național de oncologie) nu mai fac obiectul contractelor cost volum. Pe cale de consecința, prescripțiile medicale electronice de tip cost volum (EV) emise de medicii curanți cu aceste medicarnente și neeliberate până la data de 30.04.2024, nu vor mai putea fi eliberate prin farmaciile comunitare, fiind necesară emiterea unor noi prescripții medicate electronice (de tip E).
  2. Intră în vigoare un număr de 8 noi contracte cost-volum aferente DCI Metreleptinum (G22), DCI Ciclosporinum (G26), DCI Apremilastum (G31 C), DCI Upadacitinibum (G31 D), DCI Mosunetuzumabum (PNS 3), DCI Ofatumumab si DCI Ozanimodum (PNS 4), DCI Oxihidroxid Sucroferic (PNS 10). Aceste medicamente vor putea fi prescrise după aprobarea protocoalelor terapeutice si a formularelor specifice, după caz.

 

COMUNICAT 22 Martie 2024 - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 219 din data de 15.03.2024 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1386/292/2024 privind modificarea  Ordinului MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin actul normativ mai sus menționat sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice martie 2024”, respectiv un număr de 4 protocoale terapeutice actualizate.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.


COMUNICAT  10 Ianuarie 2024 -  ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 1190 si 1190 bis din data de 29.12.2023 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 4335/1269/2023 privind modificarea  anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin actul normativ mai sus menționat sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice decembrie 2023”, respectiv un număr de 20 protocoale terapeutice actualizate.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

COMUNICAT  12 Decembrie 2023 - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 1082  din data de 29.11.2023 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 3987/1156/2023 privind modificarea  anexelor nr. 1 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin actul normativ mai sus mentionat sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice noiembrie 2023”, respectiv un număr de 7 protocoale terapeutice aferente vaccinurilor prevăzute în sublista E din anexa la HG nr.720/2008,republicată,cu modificările și completările ulterioare.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

COMUNICAT 02 Oct 2023 - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 873 si 873 bis din data de 28.09.2023 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 3241/800/2023 privind modificarea  anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Deasemenea vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 875  din data de 28.09.2023 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 3278/804/2023 privind modificarea  anexei nr. 1 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin cele 2 acte normative mai sus mentionate sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice septembrie 2023”, respectiv un număr de 10 protocoale terapeutice actualizate.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

COMUNICAT  - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 486 si 486 bis din data de 31.05.2023 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1837/447/2023 privind modificarea  anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1837/447/2023 sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice iunie 2023”, respectiv un număr de 28 protocoale terapeutice  actualizate.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

COMUNICAT  - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 216 si 216 bis din data de 16.03.2023 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 689/157/2023 privind modificarea  anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

COMUNICAT  22 Dec 2022 - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 1222 si 1222 bis din data de 20.12.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 3723/1004/2022 privind modificarea  anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 3723/1004/2022 sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice decembrie 2022”, respectiv un număr de 15 protocoale terapeutice cuprinse in actul normativ.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

 

COMUNICAT 9 Nov 2022  - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 1070 si 1070 bis din data de 04.11.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 3322/909/2022 privind modificarea  anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 3322/909/2022 sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice noiembrie 2022”, respectiv un număr de 20 protocoale terapeutice actualizate.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CAS Bihor în secţiunea ”Informaţii pentru furnizori – Informații medicale - Protocoale medicale” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 3322/909/2022 sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice noiembrie 2022”,

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

COMUNICAT  23 August 2022 - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 787 si 787 bis din data de 09.08.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 2349/517/2022 privind modificarea  anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 2349/517/2022 ,respectiv un număr de 6 protocoale terapeutice actualizate.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

COMUNICAT 11 Iulie 2022  - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 664 si 664 bis din data de 04.07.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1724/442/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 si 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1724/442/2022.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

COMUNICAT 8 Iunie 2022  - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 541 bis din data de 02.06.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1462/347/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1462/347/2022.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

COMUNICAT 28 Aprilie 2022 - ACTUALIZARE PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

 

Prin prezenta vă informăm că în Monitorul Oficial al României partea I nr. 397 bis din data de 26.04.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1206/233/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că pe site-ul CNAS în secţiunea ”informaţii furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1206/233/2022.

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapetice ce constituie bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări de sănătate din România.

 

 

COMUNICAT

 

            În Monitorul Oficial al României partea I nr. 242 și 242 bis din 11.03.2022 a fost publicat ORDINUL MS/CNAS  nr.702/133/2022 privind modificarea și completarea anexei nr.1 la ORDINUL MS/CNAS  564/499/2021  , pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale, prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora.

            Pe site-ul CNAS în secțiunea “Informații pentru furnizori –protocoale terapeutice” au fost postate protocoale aprobate prin Ordinul nr. 702/133/2022 ,respectiv un număr de 16 protocoale terapeutice.

Fișiere atașate

LISTA PROTOCOALE APRILIE 2024.pdf Protocoale MARTIE 2024.pdf Protocoale_Decembrie_2023.pdf Lista protocoale terapeutice noiembrie 2023.pdf Protocoale terapeutice IUNIE 2023.pdf Ord. MS_CNAS nr. 689_157_2023 Monitorul Oficial Partea I nr. 216Bis.pdf PROTOCOALE TERAPEUTICE DECEMBRIE 2022.pdf Lista protocoalelor terapeutice NOIEMBRIE 2022.pdf Lista protocoalelor terapeutice AUGUST 2022.pdf Ord.1724_442_lista-protocoalelor-terapeutice-valabila-iulie-2022.pdf Protocoale iunie 2022_Ord 1462_347_2022.pdf Protocoale Aprilie 2022.pdf Protocoale Martie 2022.pdf Protocoale Februarie 2022.pdf