Lista comisiilor la nivelul CAS Bihor în anul 2022

Comisia pentru asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi medicină fizică și reabilitare medicală :

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Gherman Mihaela Dr. Deli Felicia
Ec. Ţiburcă Alina - CAS Bihor Ec. Dumitrăchescu Claudia
Dr. Ţîrţ Dorel - DSP Bihor Dr. Budea Alina
Dr. Kertész Krisztina Dr. Ritli Ladislau
Dr. Iova Camelia  ---
Dr.Bembea Șerban  ---
Secretar: Ec. Pantea Gabriela
Secretar Supleant : Jr. Florea Marius

Componența comisiilor pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice și a celor de recuperare-reabilitare în vederea încadrării acestora în criteriile de selecție:
 A. Laboratoare de analize medicale/Laboratoare de radiologie și imagistică medicală/Furnizori servicii ecografie:

Evaluarea capacității tehnice,logistică,disponibilitate
Ec. Gyorke Corina consilier grad profesional superior
Ing. Baczoni Sandor consilier grad profesional superior

 

Resurse Umane
Ec. Țană Teodora consilier grad profesional superior

 

Criteriul de calitate
Dr. Deli Felicia consilier grad profesional superior
Dr. Gherman Mihaela Director executiv adjunct - Medic Șef

 

B. Servicii medicale de Recuperare - reabilitare medicală

Evaluarea capacității resurselor tehnice
Ing. Vicaș Viorica consilier grad profesional superior
Ec. Carman Ionel consilier grad profesional principal

 

Evaluarea resurselor umane
Ec. Pantea Gabriela consilier grad profesional superior

Comisia pentru asistenţa medicală spitalicească 

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Gherman Mihaela Dr. Deli Felicia
Ec. Țiburcă Alina Ec. Țană Teodora
Dr. Mărcuț Crina Dr. Iova Camelia
Dr. Budea Alina Dr. Pantiș Carmen
Dr. Negruț Chipe Daniel                       ------
Dr. Feder Bogdan  
Secretar: Ec. Pantea Gabriela
Secretar Supleant : Jr. Florea Marius

 

Comisia pentru asistenţă medicală primară 

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Deli Felicia Dr. Gherman Mihaela
Ec. Fazecaș Daniela Crisitadis Alice Ramona
Dr. Tîrţ Dorel Dr. Sonea Călin
Dr. Kertész Krisztina Dr. Morar Alina
Dr. Iova Camelia                     ----
Dr. Ilyeș Carol                     ----
Secretar: Ec. Bacter Maria
Secretar supleant: Ec. Silaghi Mariana

 

Comisia paritară a reprezentanților funcționarilor publici din cadrul CAS Bihor

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Mirela Laza Ec. Crăciun Iulian
Ec. Luminița Iștoc Inf. Marius Teodor Jilieru 
Ec. Alice  Ramona Cristiadis  
Ec. Camelia Berindan Simona  
Secretar: Maria Morgovan  Secretar supleant: Ref. Livia Jilieru 

 

 

 

Fișiere atașate

Decizie 33 din 12 Apr 2022 - Comisie paritara la nivelul CJAS Bihor.pdf Raport de activitate comisia paritara CJAS Bihor an 2022.pdf