Conducerea executivă a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor :

Director General  Jr. Dorel DULĂU
Director Executiv Economic Ec. Luciana DORCA
Director Executiv Relaţii Contractuale Dr. Mirela Carmen LAZA
Medic Şef (exercitare temporară)  Dr. Deli Felicia