Vezi lista farmacii tratament fara interferon

1. Informare din 29 Iulie 2021:

Vă informăm că la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în data de 22.07.2021 a fost semnat contractul cost-volum – rezultat  încheiat cu deținătorul de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM +VOXILAPREVIRUM  (VOSEVI) destinat tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru pacienții adulți cu infecție cronică cu virusul hepatic C (VHC) cu fibroză F0-F3 + pacienți adulți cu ciroză compensată-Child-Pugh A, tratați anterior cu agenți antivirali cu acțiune directă și fără răspuns terapeutic.
Pe site-ul CNAS au fost publicate informații referitoare la noul tratament fără interferon ,la rubrica Informații pentru asigurați, secțiunea Medicamente, subsecțiunea VOSEVI 2021, respectiv la rubrica Informații pentru furnizori ,secțiunea Tratament fără interferon, subsecțiunea VOSEVI 2021.
Precizăm că în SIUI au fost create noile scheme de tratament pentru medicamentul Vosevi, respectiv J05AP56.21-G4 și J05AP56.21-G7.
În vederea prescrierii acestui medicament ,furnizorii au obligația actualizării nomenclatoarelor SIUI.

      DIRECTOR -GENERAL  JR. DULĂU DOREL                      MEDIC-ȘEF MOLDOVEANU ELENA

 

 

2. Comunicat din 9 Septembrie 2022 :
 

Vă informăm că la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a fost semnat contractul cost-volum – rezultat  încheiat cu deținătorul de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM +VOXILAPREVIRUM  (VOSEVI) destinat tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru pacienții adulți cu infecție cronică cu virusul hepatic C (VHC) cu fibroză F0-F3 + pacienți adulți cu ciroză compensată-Child-Pugh A, tratați anterior cu agenți antivirali cu acțiune directă și fără răspuns terapeutic, contract care se derulează începând cu luna august 2022.Pe site-ul CNAS au fost publicate informații referitoare la acest tratament ,la rubrica Informații pentru asigurați, secțiunea Medicamente, subsecțiunea VOSEVI 2022, respectiv la rubrica Informații pentru furnizori ,secțiunea Tratament fără interferon, subsecțiunea VOSEVI 2022.
Precizăm că în SIUI au fost create noile scheme de tratament pentru medicamentul Vosevi, valabile începând cu luna august 2022, respectiv J05AP56.22-G4 și J05AP56.22-G7.
În vederea prescrierii acestui medicament ,furnizorii au obligația actualizării nomenclatoarelor SIUI.

 

3. Comunicat din 20 martie 2023:

Vă informăm că la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, au fost semnate contractele cost-volum – rezultat  încheiate cu deținătorii de autorizație de punere pe piață, care intră în vigoare începând cu luna martie 2023, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă ( interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C pentru:

  -pacienții adulți, naivi sau experimentaţi  la tratamentul cu interferon

  -pacienții adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și <18 ani, naivi sau experimentaţi  la tratamentul cu interferon.

Pe site-ul CNAS au fost publicate informații referitoare la noile tratamente fără interferon ,la rubrica Informații pentru Asigurați, secțiunea Medicamente, subsecțiunea 2023 Tratament fără interferon-asigurați, respectiv la rubrica Informații pentru Furnizori ,secțiunea Tratament fără interferon 2023.

Precizăm că în SIUI au fost create noile scheme de tratament pentru medicamentele cu acțiune antivirală directă,respectiv :

Pentru pacienții adulți :

J05AP.23-A-G4-H și J05AP.23-A-G7-H (pentru Harvoni)

J05AP.23-A-G4-E și J05AP.23-A-G7-E (pentru Epclusa)

J05AP.23-A-G4-M și J05AP.23-A-G7-M (pentru Maviret)

Pentru pacienții adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și < 18 ani :

J05AP.23-C-G4-H și J05AP.23-C-G7-H (pentru Harvoni)

J05AP.23-C-G4-M și J05AP.23-C-G7-M (pentru Maviret)

În vederea prescrierii acestor medicamente ,furnizorii de servicii medicale au obligația actualizării nomenclatoarelor SIUI.

 

4. Comunicat din 13 Mai 2024:
 

COMUNICAT
Vă informăm că la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, au fost semnate contractele cost–volum–rezultat  încheiate cu deținătorii de autorizație de punere pe piață, care intră în vigoare începând cu luna mai 2024, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C pentru:

  -pacienții adulți, naivi sau experimentaţi  la tratamentul cu interferon

  -pacienții copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 3 și <18 ani, naivi sau experimentaţi la tratamentul cu interferon.

Pe site-ul CNAS au fost publicate informații referitoare la noile tratamente fără interferon, la rubrica Informații pentru Asigurați, secțiunea Medicamente, subsecțiunea 2024 Tratament fără interferon-asigurați, respectiv la rubrica Informații pentru Furnizori, secțiunea Tratament fără interferon 2024.
Precizăm că în SIUI au fost create noile scheme de tratament pentru medicamentele cu acțiune antivirală directă, respectiv :

J05AP.24-G4-E și J05AP.24-G7-E (pentru Epclusa)

J05AP.24-G4-M și J05AP.24-G7-M (pentru Maviret)

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația actualizării nomenclatoarelor SIUI.

Director General Jr. Dulău Dorel
Medic Şef Dr. Deli Felicia
Întocmit Dr. Gherman Mihaela